Home - Over B.O.I.S.
  • Industrieterrein Elzenburg
  • Waalkade 30
  • 5347 KS OSS

OVER B.O.I.S.

Flexibiliteit

Dit is een van de sleutelwoorden voor het succes van BOIS rondhout. Niet alleen neemt B.O.I.S. de import van de ruwe stammen voor haar rekening. B.O.I.S. rondhout produceert ook zelf haar eigen voorraad gereed product.

Import

Al vanaf het moment van oprichting is B.O.I.S. rondhout kind aan huis in de productiebossen van Frankrijk, Duitsland en andere Midden Europese landen. Het door B.O.I.S. te verhandelen hout wordt daar, direct aan de bron, geselecteerd en waar nodig steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit is en blijft de beste manier om de kwaliteit van het aangeleverde product te bewaken.

Eigenschappen product

Daarenboven hebben de leveranciers van B.O.I.S. in de loop der jaren geleerd waar het wat B.O.I.S. betreft op aan komt. Een partij hout die – tegen de gemaakte afspraken in – niet voldoet aan door B.O.I.S. gehanteerde strenge normen wordt ongeacht de relatie met de producent onverbiddelijk teruggezonden. Op die manier blijft eenieder geconcentreerd op de kwaliteitsbepalende parameters van het hout zoals: ziektekiemen, schimmels, de afmetingen, het aantal noesten, de leeftijd en de rechtheid van de stam.

Productieproces

Met name vanwege de eigen import voldoet de kwaliteit van het hout ten alle tijden aan hoge standaards; toch zijn onregelmatigheden en vormafwijkingen onvermijdbaar. Per slot van rekening is en blijft hout een natuurproduct. Daarom wordt in het productieproces veelal gewerkt met halfautomatische machines en wordt met name de aan- en afvoer van het materiaal begeleid door mensenhanden. De eigen productie maakt het mogelijk om razendsnel rondhout met afwijkende specificaties te produceren.

Voorraad

Op een terrein van 7.800 m2 liggen liggen tienduizenden palen in vrijwel alle lengte- en diktematen op een nieuwe eigenaar te wachten. Alleen door middel van een goede voorraad is het mogelijk snel op de fluctuaties in de marktvraag te reageren. Nee verkopen is voor B.O.I.S. rondhout geen optie.

Kastanjehout

Binnen de bosbouwbranche zijn de meningen betreffende de duurzaamheid van kastanjehout verdeeld. De een zweert erbij, de ander is gematigd sceptisch. Hoe dan ook, kastanjehout wordt al decennia lang toegepast in Frankrijk en Engeland en ook in Nederland neemt de vraag vanuit de markt toe. Reden genoeg voor BOIS om kastanjehout in het assortiment te voeren en op voorraad te houden.

Vervolgens is het aan de afnemer om een keuze te maken tussen robinia, kastanjehout of regulier Midden-Europees naaldhout.