Home - Toepassingen
  • Industrieterrein Elzenburg
  • Waalkade 30
  • 5347 KS OSS

DE TOEPASSINGEN

Waar blijven al die palen toch?

Het gros van de door BOIS Rondhout geleverde palen wordt voor het inrichten van het landschap gebruikt. Daarbij gaat het vaak om partijen met een behoorlijke omvang. Maar niet alleen de hoeveelheden palen die BOIS levert zijn indrukwekkend; het aantal uitvoeringen dat geleverd wordt evenzo.

 

Deze diversiteit is een direct gevolg van het grote aantal verschillende toepassingen en afnemergroepen die de rondhouthandel kent.

 

Toepassingen

De toepassingen van rondhout zijn zoals gezegd erg divers. Met name vanwege het aansprekende uiterlijk, en de natuurlijke uitstraling worden wegbewijzeringen, hekwerken en speeltoestellen vaak in hout uitgevoerd.

 

Maar ook duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van hout maken dat oeverconstructies, wegmarkeringen, weideafrasteringen, markeringspalen vaak in dit materiaal uitgevoerd worden.

 

 

Bovendien is rondhout nog steeds zeer concurrerend in prijs is ten opzichte van andere buitenmaterialen.
 

Overheden

Tot de grotere afnemers in de klantenkring van rondhouthandel BOIS behoren een divers aantal overheden. We noemen onder andere: Rijkswaterstaat, de Nederlandse gemeenten, de waterschappen, Staatsbosbeheer en andere water- en landschapbeheerders.

 

 

MKB

Maar ook steeds meer ondernemingen uit het MKB weten de weg naar B.O.I.S. te vinden.

 

Met name agrarische bedrijven, tuincentra en aannemersbedrijven en weg – en waterbouwers behoren tot de vaste afnemers.
 

Wegmarkering

 

Fruitteelt

 

Boomsteun

 

Boompaal (lang)